بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

استفاده ازکوپلینگهای فشارفوق بالای کایزر، کارآیی ولیمنی بالای شمارا درهنگام نصب وراه اندازی نیروگاه های بادی تضمین می نماید

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

بابیش از50 سال تجربه درزمینه تولیدمحصولات بافشارفوق بالا،کایزرکوپلینگهاوشیلنگهای باکیفیت وکارایی بالا را به مشتریان صنایع نفت،گازومعدن ارائه می نماید.

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

کایزر، کوپلینگهاوشیلنگهای بافشار کاری فوق العاده بالاراباتمرکزبرروی ایمنی درکارارائه می نماید.

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

درهنگام ورود به محیط درحال سوختن ، لازم نیست درمورد دستگاه تنفسی خود نگرانی داشته باشید. با ذهن آسوده برروی ماموریت خود تمرکز نمایید ،جان انسانها را نجات دهید وآتش را خاموش نمایید.

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

جلوگیری ازآلودگی ونشت سیستم هیدرولیک شما، باکوپلینگهای اتصال سریع بدون نشت وکارا باکیفیت وباکارایی بالا

 

 

 

مقدم بازدیدکنندگان محترم را به غرفهKAISER  گرامی می داریم.
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

تهران - محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
سالن 38 غرفه 1670
 

همزمان باپیشرفت تکنولوژی وتعدد قطعات هیدرولیک دردنیای امروز، به همان نسبت اجناس تقلبی ومتفرقه دربازار رواج یافته ومتاسفانه روزبه روزنیزاین مسئله روبه  افزایش می باشد، گذشته ازمسئله ضرروزیانی که شرکت های بزرگ سازنده کوپلینگهای اتصال سریع ازاین جریان متحمل می شوند. این ضرروزیان ازچند زاویه قابل بررسی می باشد: