بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

استفاده ازکوپلینگهای فشارفوق بالای کایزر، کارآیی ولیمنی بالای شمارا درهنگام نصب وراه اندازی نیروگاه های بادی تضمین می نماید

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

بابیش از50 سال تجربه درزمینه تولیدمحصولات بافشارفوق بالا،کایزرکوپلینگهاوشیلنگهای باکیفیت وکارایی بالا را به مشتریان صنایع نفت،گازومعدن ارائه می نماید.

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

کایزر، کوپلینگهاوشیلنگهای بافشار کاری فوق العاده بالاراباتمرکزبرروی ایمنی درکارارائه می نماید.

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

درهنگام ورود به محیط درحال سوختن ، لازم نیست درمورد دستگاه تنفسی خود نگرانی داشته باشید. با ذهن آسوده برروی ماموریت خود تمرکز نمایید ،جان انسانها را نجات دهید وآتش را خاموش نمایید.

 

 

 

بازرگانی ناصری نمایندگی برترین شرکت های تولید کننده کوپلینگ های اتصال سریع و اتصالات

جلوگیری ازآلودگی ونشت سیستم هیدرولیک شما، باکوپلینگهای اتصال سریع بدون نشت وکارا باکیفیت وباکارایی بالا

 

 

 

Cejn

Cejnبه عنوان متخصصی درساخت کوپلینگهای اتصال سریع ازسال 1955 دامنه محصولات خودراکه درابتدا محدود به هوای فشرده بود. به سایر سیالات ازجمله هوای تنفسی ، روغن هیدرولیک وگازهای مختلف گسترش داده است .
کوپلینگهای Cejn درعین داشتن وزن سبک ، دارای ساختاری مستحکم وظرفیت بالامی باشند همچنین ،خط محصولات Cejn شامل لوازم جانبی ازجمله تبدیل ،فیتینگ،شیلنگ،شیلنگ جمع کن،واحدمراقبت وتفنگ بادپاش می باشد.
همچنین Cejn درجهت همکاری با مشتریان خود ،اقدام به ارائه راهکارهای مهندسی نیزمی نماید.
قدرت Cejn درارائه راهکارهای فنی هوشمندانه همراه با کارائی وکیفیت نهفته است Cejnنه تنها به توسعه آنچه امروزه موردنیازمشتریان  است می پردازد، بلکه درمسیر توسعه محصولات با توجه به نیازهای آینده نیز گام بر میدارد.
گروه بازرگانی ناصری (فراصنعت) نماینده انحصاری CEJN سوئد درایران می باشد.